Overlegstructuur

Onze overlegstructuur is een levendig netwerk van communicatie en samenwerking, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren

Voorzitter WIJS!

Herman Keppens

Dagelijks bestuur:

Herman Keppens

Monique

Christiane

RASG en AV

CDSG

VPSG