Beschrijving

Bouw is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen maken kennis met
bouwmaterialen en constructies. Ze maken gebruik van digitale technologieën om het technisch proces voor te
bereiden en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden voor het realiseren van bouwknopen, huisriolering,
bekistingen, wapeningen en betonneringswerken. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair
bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.