Defensie en veiligheid is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen
ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, recht en deontologie, veiligheid en
preventie, de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor contexten m.b.t. Defensie en
veiligheid. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen veiligheidstechnieken met
betrekking tot verschillende veiligheidsberoepen. Zo oriënteren ze zich en bereiden ze zich voor op job- en
opleidingsmogelijkheden en selectieproeven voor bewakingsagent, penitentiair bewakingsassistent en binnen
Defensie, brandweer en politie.

Bijkomende informatie

Economie

Frans

Engels

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: