Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Praktijk

Scholen

, , , , ,

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…