Beschrijving

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. De leerlingen
verdiepen zich in het taalsysteem van twee klassieke talen en verwerven via het lezen van teksten een dieper
inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.