Maatschappij en welzijn is een theoretisch-praktische studierichting binnen de D/A-finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkelen de leerlingen een wetenschappelijk – theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, pedagogisch handelen, communicatie, de mens in de samenleving, fysiologie en anatomie. Vanuit theoretische kaders gaan ze aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg , zorgverlening en begeleiding

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…