‘Taal en communicatiewetenschappen’ is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze

combineert een brede algemene vorming met een sterke uitbreiding van de moderne talen naast het vak communicatiewetenschappen.

De uitbreiding moderne talen omvat o.a. taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, relatie taaluitingen en gebruikers, taalvariatie, tekstopbouw, literatuur.

-Je verdiept je communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

– Je maakt kennis met de wetenschappelijke en kritische benadering van communicatie en (massa)media.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…