Taal en communicatiewetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en
Communicatiewetenschappen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels,
Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en
taalkunde

Bijkomende informatie

Engels

Economie

Natuurwetenschappen

Frans

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: