Verbaal-linguïstisch sterk

De leerlingen hebben een sterk taalgevoel. Ze analyseren taal op een abstracte manier en gaan op een gestructureerde manier om met talen.

Go to Top