Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In chemie en biologie
worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de
toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en
vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leren
leerlingen onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriële context. Er is ook
aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Praktijk

Scholen

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…