Plant-, dier- en milieutechnieken is een theoretisch-praktische studierichting uit de dubbele finaliteit.
Leerlingen maken uitgebreid kennis met de verschillende sectoren binnen het studiegebied land- en
tuinbouw. Wetenschappelijke domeinen als chemie, biologie van dieren en planten,
aardwetenschappen en agro-ecologie vormen de basis voor deze studierichting. De leerlingen
ontdekken vanuit de praktijk dat een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening steunt op de
wetenschappelijke onderbouwing ervan.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Praktijk

Scholen

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…