Beschrijving

Plant-, dier- en milieutechnieken is een theoretisch-praktische studierichting uit de dubbele finaliteit.
Leerlingen maken uitgebreid kennis met de verschillende sectoren binnen het studiegebied land- en
tuinbouw. Wetenschappelijke domeinen als chemie, biologie van dieren en planten,
aardwetenschappen en agro-ecologie vormen de basis voor deze studierichting. De leerlingen
ontdekken vanuit de praktijk dat een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening steunt op de
wetenschappelijke onderbouwing ervan.