Gezondheidszorg is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen
ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch
handelen, communicatie, aspecten van relevante wetgeving en deontologie, de mens en zijn plaats in de
samenleving, en fysiologie en anatomie. Dat alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de
gezondheids- en welzijnszorg. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren leerlingen als toekomstig
verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de
mens en cliënten ondersteunen bij taken van het dagelijks leven

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: