Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen
ontwikkelen een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, aspecten van
relevante wetgeving en deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dat alles met oog voor
contexten en voorbeelden uit de kinderopvang. Vanuit een wetenschappelijk-theoretische basis leren
leerlingen als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteren ze zich op het begeleiden van
mensen met een beperking.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: