Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie. Leerlingen
filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven.
Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en
gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal
recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschappelijke theorieën.
Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden
uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: