Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en
statistiek. Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade. Ze leren
kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken
analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. Tenslotte ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk
begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen, leren ze verbanden zien met
betrekking tot de hedendaagse samenleving en politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseren ze
wetenschappelijke theorieën.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: