‘Humane wetenschappen’ is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert

een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. In de uitbreiding van het vak wiskunde komt ook statistiek aan bod.

-Je verwerft een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader. Zo leer je verbanden te zien tussen de hedendaagse samenleving, sociaal recht en politiek, communicatie en de mens en zijn gedrag.

-Je reflecteert over de mens, de wereld rondom ons, ethiek, de zin van het leven, recht en justitie …

-Je leert kijken en luisteren naar kunst en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van de kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…