Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit
de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het
ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Ze vormt leerlingen in
het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale
wetgeving en loonberekeningen

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: