Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en
micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om
economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige
concepten om economische problemen op te lossen.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: