Internationale handel en logistiek

Internationale handel en logistiek is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze
biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. De leerlingen verdiepen zich in
aspecten van internationale handel en economische relaties, de logistieke flow en de documentenstroom
onderliggend aan (inter)nationaal goederentransport. Hierbij exploreren ze de mogelijkheden van diverse
transportmodi.

Gelijkaardige studierichtingen:

You may also like…