Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in
de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot
onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in
functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale
competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en
informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: