Elektrische installaties

Elektrische installaties is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen
denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden
in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: