Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan
onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen
mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie
van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT,
constructies.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: