Elektromechanische technieken

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele
finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en
wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in
functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties,
programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en
diagnosetechnieken in een elektromechanische context

Bijkomende informatie

Economie

Frans

Engels

Natuurwetenschappen

Wiskunde

Praktijk

Gelijkaardige studierichtingen: