Koetswerk is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in
functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het (de-
)monteren van carrosserieonderdelen, vervangen van plaatonderdelen en oppervlaktes voorbewerken om ze
spuitklaar te maken.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: