Agrotechnieken dier is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt leerlingen een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalente agrarische vorming met focus op dierlijke verzorging, huisvesting, voeding en voederwinning, fokkerij en dierlijke productie van landbouwproductiedieren. De leerlingen leren volgens agro-ecologische en diervriendelijke principes handelen en werken volgens de richtlijnen van een duurzame en rendabele dierlijke productie met kennis van de sectorspecifieke wetgeving.

Bijkomende informatie

Economie

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Engels

Scholen

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: