Plant en milieu is een praktisch agrarische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt leerlingen een
praktisch agrarische vorming met focus op de plantaardige productie. Ook het bedienen en besturen,
onderhouden, afstellen en controleren van landbouwmachines komen aan bod. De leerlingen leren volgens
agro- ecologische principes handelen.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: