Biotechnologische en chemische wetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en biotechnologisch-wetenschappelijk denken. Er is
veel aandacht voor onderzoekend en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie
en fysica. De leerlingen denken ook vanuit wiskunde conceptueel na over natuurwetenschappelijke vragen en
biotechnologische problemen.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: