Groenaanleg en -beheer is een praktisch agrarische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt
leerlingen een praktische agrarische vorming met focus op groenaanleg en groenbeheer. De leerlingen leren
tuinen, parken en andere groene ruimten aanleggen en onderhouden volgens agro-ecologische principes en
volgens het ontwerp.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: