Agrotechnieken plant is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt leerlingen
een natuurwetenschappelijke, breed technische en polyvalent praktische agrarische vorming met focus op de
plantaardige productie. De leerlingen leren volgens agro-ecologische principes handelen en werken volgens
de richtlijnen van een duurzame rendabele plantaardige productie met kennis van de sectorspecifieke
wetgeving

Bijkomende informatie

Economie

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Engels

Scholen

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: