Sint-Carolus

Hospitaalstraat 2 | 9100 Sint-Niklaas

03 780 51 23

Onze pedagogische visie

Sint-Carolus is een katholieke, secundaire school, gegroeid vanuit de congregatie van de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker. De zorg voor elke leerling inspireert ons en bepaalt het onderwijs dat wij op onze school aanbieden.

Vanuit een christelijke visie leveren we een essentiële bijdrage tot de ontplooiing van jonge mensen in hun totale ontwikkeling. De vorming die wij aanbieden richt zich niet alleen op het intellectuele maar ook op sociaal, relationeel en emotioneel vlak. Vaardigheden en attitudes vinden we heel belangrijk.

Wij vormen jongeren met voldoende algemene en culturele achtergrond om vlot door te stromen naar het hoger onderwijs. Tegelijkertijd willen wij hen voorbereiden op een voortdurend evoluerende arbeidsmarkt.

Wij begeleiden hen in het verwerven van vaardigheden die zij nodig hebben om zich in de maatschappij van morgen te ontplooien tot respectvolle, creatieve, kritische, weerbare en geëngageerde volwassenen. Wij leren hen ontdekken hoe uniek elke mens is, ongeacht zijn herkomst, aanleg, capaciteit, taal, overtuiging of seksuele geaardheid. Het kwalitatief onderwijs dat wij hen aanbieden is geïnspireerd door de evangelische boodschap van verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit.

Arbeidsmarkt & Doorstroom| Secundair Onderwijs

HBO5 Verpleegkunde

HBO5 staat voor: Hoger Beroepsonderwijs Niveau 5. Met deze praktijkgerichte opleiding word je in 3 jaar tijd (5 modules) voorbereid
op het beroep van verpleegkundige. Je loopt de helft van de module stage in een setting binnen de zondheidszorg.
Daar leer je alle theoretische en praktische vaardigheden omzetten in realiteit onder het toeziend oog van een mentor van de stageplaats en
stagebegeleider van de school. Van zodra je geslaagd bent voor de vijf modules ontvang je het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde en het diploma secundair onderwijs (indien je dit nog niet bezit).

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here