Latijn-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket Wiskunde. De leerlingen
verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en
latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast
leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige
vaardigheden

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: