Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert
een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven
inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en
kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien
gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun
communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op
het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: