Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun
communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde
taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en
letterkunde.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: