Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in
macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te
denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen
abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: