De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de
kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte
wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: