Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze
combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen
hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit
op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de
kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische
en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over
natuurwetenschappelijke vragen.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: