Sportwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met natuurwetenschappelijke en sportieve vaardigheden. De leerlingen gaan
onderzoekend, experimenterend en probleemoplossend aan het werk binnen de kernwetenschappen biologie,
chemie en fysica. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke
vragen. Ze passen wetenschappelijke inzichten vanuit anatomie & fysiologie en biomechanica toe en voeren
technische en tactische bewegingspecifieke competenties op gevorderd niveau uit voor een brede waaier van
bewegingsactiviteiten.

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: