Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede
algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. De leerlingen verwerven via het lezen van
authentieke teksten in het Latijn en in het Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid
en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: