Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen. De
leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke
oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een
deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee
vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen

Bijkomende informatie

Economie

Engels

Frans

Natuurwetenschappen

Praktijk

Wiskunde

Gelijkaardige studierichtingen: