Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

Plezantstraat 135 | 9100 Sint-Niklaas

info@olvp.be
03 760 08 60

Onze pedagogische visie

Elk kind is een goudmijn aan mogelijkheden en verborgen talenten: rijk aan intellect, verbeeldingskracht, creativiteit en vaardigheden. Kortom: elk kind is een wonder naar lichaam en geest.

Elke jongere kan uitgroeien tot een persoonlijkheid, uniek en onherhaalbaar, gewoon zichzelf.

Elk kind is gericht op de toekomst, op de wereld van morgen, onvoorstelbaar nieuw: één grote uitdaging. Kennisoverdracht en karaktervorming zullen een grote rol spelen om daarin haar of zijn plaats te veroveren.

In elke jongere groeien gedachten en gevoelens stilaan tot een overtuiging, tot een eigen kijk op de wereld en de mensen.

De school, en daarmee bedoelen wij allen die er werken en in het bijzonder de leerkrachten, zullen dit proces stimuleren en begeleiden. Vanuit een rijke traditie trachten wij een harmonisch, evenwichtig en eigentijds kader aan te bieden waarin ethiek en moraal, religie en geloof tot hun volste recht kunnen komen.
Voor die enorme opdracht willen wij, schoolbestuur en directies, ons samen met jou ten volle inzetten.

Wij engageren ons om in de school een warm klimaat te scheppen, zodat elk kind de school ervaart als een tweede thuis, een plek waar het bevestigd en gewaardeerd wordt. Maar ook, waar het eerlijk wordt aangesproken als er iets verkeerd loopt.

Wij engageren ons om iedereen gelijke kansen te geven. Dat betekent dat er bijzondere zorg besteed wordt aan wie op een of ander vlak minder kansen heeft gekregen.

Wij engageren ons om onze taak te vervullen in een geest van geloof. Dat is die originele kijk die maakt dat wij elk kind zien als een kind van God, door Hem gedroomd en gedragen en aan onze zorgen toevertrouwd.
In dat geloof vinden wij de bezieling om elke dag opnieuw dat kind te benaderen als een kunstwerk in wording.

Arbeidsmarkt & Doorstroom | Secundair Onderwijs

Economie en Organisatie
Kunst en Creatie /
Klassieke Talen

Pakket Latijn

Pakket Grieks-Latijn

Maatschappij en Welzijn
Moderne Talen en Wetenschappen
STEM – Technieken /
Sport
STEM – Wetenschappen /

 

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here